កម្មវិធីបំលែងអក្សរខ្មែរទៅឡាតាំង

ពាក្យខ្មែរ៖

សម្គាល់៖

 1. កម្មវិធីនេះមានបញ្ចូលទំនាញសូរ (ឬលំឱនសូរ) ផងដែរ។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី វាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេ។ ហើយពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកបខុសផងដែរ។
 2. ក្នុងករណីមានបញ្ហាទំនាញសូរ (ឬលំឱនសូរ) លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវ
  • ការដកឃ្លា ឬ
  • វណ្ណយុត្តិដូចជា
   • ធ្មេញកណ្ដុរ ( ៉ ) ឬ
   • ត្រីស័ព្ទ ( ៊ ) ឬ
   • អស្ដា ( ៏ ) ឬ
   • ត្រេ ( – ) ឬ
   • ទណ្ឌឃាត ( ៍ )។
 3. បើលោកអ្នកចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់អ្វីមួយ សូមសរសេរយោបល់របស់លោកអ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

សូមអរគុណចំពោះមតិរិះគន់ស្ថាបនារបស់លោកអ្នក។

2 Comments

  • កោះ ពិតជាមានការសរសេរ KOH មែន ។ ការសរសេរ KOH នាំឲ្យច្រឡំជាមួយ កុះ
   នៅវិបសាយ http://db.ncdd.gov.kh/gazetteer/view/index.castle ខេត្តកោះកុង គឺសរសេរ KOH KONG ប៉ុន្តែ ស្រុកកោះកុង គឺសរសេរ KAOH KONG
   ស្រៈ អោះ ជាឡាតាំងគឺ AOH បើយោងតាមផ្នែកភូមិសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាតិ និងក្រសួងដែនដីកម្ពុជា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *